Tepelná roztažnost

 

 

Měď se tak jako všechny materiály při zahřívání roztahuje.

Při odborné instalaci teplovodních potrubí (teplá pitná voda, topné a cirkulační potrubí) je nutné pamatovat na tepelnou roztažnost potrubí.

 

Tepelná roztažnost

  Prodloužení Δl způsobené tepelnou roztažností nezávisí na průměru trubky

 

 

Prodloužení trubky, způsobené tepelnou roztažností závisí na délce trubky a teplotnímu rozdílu, nikoli však na průměru trubky.
Metr měděné trubky se při zvýšení teploty o 100 stupňů prodlouží o 1,7 mm, při 50 stupních o polovinu (0,85 mm) atd.
Délkovou změnu popisuje koeficient tepelné roztažnosti α.Pro měď je α= 0,017 mm / (m * K).
Délkové změny jsou uvedeny v tabulkách nebo grafech.

 

Příklad:

Potrubí s pitnou vodu má vést ze sklepa až do 4. poschodí. Délka potrubí je 12 m.
Teplota pitné vody je omezena na maximálně 60 °C.
Při uvedení do provozu se potrubí ohřeje z 20 °C (teplota okolí během montáže) na 60 °C, tedy o 40 °C tj. ΔT = 40 K
V grafu jdeme od délky potrubí (zde 12 m) k čáře teplotní rozdíl ΔT = 40 K a vlevo odečteme prodloužení ΔI = 8 mm.

Tepelná roztažnost

  Graf ke zjištění délkové změny měděných trubek. Zvýšení teploty (teplotní rozdíl) je vždy maximální provozní teplota mínus teplota okolí během montáže

Jak se v odborné instalaci toto roztažení vyrovná, je popsáno níže.

V tabulce jsou uvedeny koeficienty roztažnosti pro různé materiály. Čím větší koeficient roztažnosti, tím větší je prodloužení. Ukazuje se, že plasty mají podstatně větší tepelnou roztažnost než kovy.

Porovnání koeficientů roztažnosti pro různé materiály

Materiál

Koeficient roztažnosti, 
mm/(m×100K)

měď 1,7
ocel 1,5
hliník 2,38
polyethylen (PE-HD és PE-LD) 20,0
polyethylen síťovaný (PE-X) 18,0
polyvinylchlorid (PVC) 8-10

NagyítóObzvlášť pozorně je nutné posuzovat tepelnou roztažnost u vzájemně smontovaných součástí z různých materiálů (s rozdílným součinitelem tepelné roztažnosti). Tyto součásti se pak rozpínají rozdílně, což vede ke napětí ve spojení těchto vzájemně do sebe uložených (smontovaných) součástí.

 

KézU horkých potrubí je nutné zohlednit tepelnou roztažnost trubek. Tepelná roztažnost je nezávislá na průměru trubky. Závisí pouze na délce trubky a teplotním rozdílu.